A 2023. évi Közgyűlés döntéseiről

A 2023. évi  Közgyűlés döntéseiről:

Az Egyesület közgyűlését 2023. május 25-én tartottuk meg Kecskeméten a Sasfészek Étteremben.

A 13 szavazóképes tagvállalati képviselőkből és az  egyéni tagokból 11 -en voltak jelen, tehát a közgyűlés határozatképes volt.

 

A Közgyűlés a Meghívóban kiadott és elfogadott napirendeket tárgyalta meg.

 

  • A Közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta az Elnökség 2022. évi munkájáról szóló beszámolóját.
  • Elfogadta továbbá a 2022. évi gazdálkodásról szóló pénzügyi jelentést is.
  • Az Magyar Zománcipari Egyesület  hivatalosan kérte felvételét az EEA-ba. Az EEA 2023. március 29-én Brüsszelben megtartott közgyűlésén felvette tagjai sorába Egyesületünket 2023. január 01-i időponttal. Éves tagdíjunk mértékét 500.- €/év összegben határozta meg. A közgyűlést Gergely Judit Katalin tájékoztatta az EEA aktuális szakmai munkáiról, melyet már meg is küldtek az MZE részére.
  • A Közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadta a 2023. évi költségvetését. Az Egyesületünk pénzügyi lehetőségei a 2022. évi költekezés miatt beszűkűltek.
  • A Közgyűlés egyhangú szavazással megválasztotta Gergely Judit Katalint a Magyar Zománcipari Egyesület  elnökének. Mandátuma 2023. május 25-től 2026. május 25-ig érvényes. Felhatalmazta a közgyűlés  Dr. Tóth Istvánt az elnökség tagját, hogy a változást a Magyar Zománcipari Egyesület Alapítói Okiratán vezetesse át a felügyeleti szervnél a Fővárosi Törvényszéknél.
  • A közgyűlés tájékoztatást  kapott a 25.-ik Nemzetközi Zománckonferenciáról és az azt kísérő 52-ik IEI  Közgyűlésről.

 

Az IEI Japánban 2023. május 08 – 2023. május 11. között Kyoto-ban megtartotta 25. Nemzetközi Konferenciáját, melyet a COVID 19, miatt 2020. évről a fenti időpontra halasztottak.

A Közgyűlést a Japán Nemzeti Zománcegyesület  elnöke nyitotta meg , mint a Nemzetközi Zománckonferencia házigazdája Yukio Takano Úr.

A Közgyűlés a Cullen Hackler által benyújtott 2022. évi pénzügyi beszámolót elfogadta. Egyet értett azzal, hogy a 2023-ra a Nemzeti Egyesületek IEI tagdíjai változatlanok és azok kiszámlázásra kerültek.

Javaslatot tárgyaltak meg az IEI bővítésének lehetőségeiről. Nemzeti Zománcművészeti irányokba  kellene nyitni.

Természetesen ez nem keveredne és nem befolyásolná az IEI jelenlegi tagjainak tevékenységét, amely főleg ipari zománcozás. 

A jövőbeli Nemzetközi Konferenciák megszervezésére az IEI a 26.-ikra (2026) a Francia a 27.-ikre (2029) Kínai Egyesületet kéri fel házigazdának.

Az álláspont az IEI tevékenységét illetően változatlan, az IEI az üveges zománcok globális információinak megszilárdítására szolgáljon.

Az IEI szervezzen munkacsoportot  a műszaki információk közreadására különös tekintettel a zománcok építészeti célokra történő felhasználásával, kapcsolatos témakörben.

A következő IEI Közgyűlés Franciaországban lesz várható időpont 2024. Szeptermber- Október.