2022. egyesületi közgyűlés döntéseiről

Az Egyesület közgyűlését 2022. május 19-én tartottuk meg Kecskeméten a Sasfészek Étteremben.

Köszöntések

Köszöntöttük Dr. Való Magdolnát, aki Egyesületünk egyéni tagja, az Egyesület alapításának kezdete óta. Magda 75 éve töretlenül képviseli hazánkban a tűzzománc szakmát.
 

Köszöntöttük továbbá Filep Erzsébetet, aki 40 éven át a HAJDU Zrt-nél dolgozott és óriási tapasztalatait a bojler gyártás területén szerezte.
 

A közgyűlés elfogadta az Elnökség 2021. évi munkájáról készült jelentést és a 2021. évi pénzügyi beszámolót. Jóváhagyta továbbá az Elnökség által előterjesztett 2022. évi költségvetést is. A közgyűlés megválasztotta és további 3 évre adott mandátumot a 2 elnökségi tagnak: Szabó Tibornak és Dr. Tóth Istvánnak. Az újraválasztott elnökségi tagok megbízatása: 2025. május 19-ig érvényes.
 

A közgyűlés beszámolót hallgatott meg Egyesületünk MSZT-ben (Magyar Szabványügyi Testület) munkájáról. Előadó: Gergely Judit
 

A közgyűlésen tájékoztató hangzott el az IEI tagsággal kapcsolatos eseményekről. Az IEI központja 2019-ben Európából átkerült az Amerikai Egyesület Államokba. Az új főtitkár Mr. Cullen Hackler.
 

A közgyűlés az újonnan szervezett EEA (European Enamel Autority ) felhívásásra megszavazta, hogy Egyesületünk a szakmai csoport tagja legyen 2022. július 01-től. A jelentkezést továbbítottuk Mr. Koen Lips-nek.
 

Egyesületünk az elmúlt évben támogatta a Tűzzománc Művészek Társaságának kiadványát. A katalógusok a közgyűlésen résztvevők részére átadásra kerültek.
 

A Covid 19 miatt többszörösen elhalasztott 25. Zománc Világkonferencia székhelye változatlan (Japán, Kyoto). Az új időpont: 2023. május. 
 

Az Egyesületünk  a II. féléves programot gyárlátogatásként képzeli el. A szervezést megkezdtük Romániában Focsani Edénygyárat kívánjuk meglátogatni. A szervezési feladatokat Gergely Judit és Dr. Tóth István vállalták fel.