2016-05-17-i MZE közgyűlés tájékoztatója

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ A MAGYAR ZOMÁNCIPARI EGYESÜLET 2016. MÁJUS 17-ÉN MEGTARTOTT KÖZGYŰLÉSÉRŐL

A Közgyűlést a WAMSLER SE székhelyén Salgótarjánban tartotta az Egyesület. A tagvállalatok képviselői teljes létszámban az  egyéni tagok 1 fő kivételével jelen voltak.

A Közgyűlés az eredeti meghívóban szereplő napirend szerint zajlott le. Az Egyesület tagjai elfogadták az elnökség beszámolóját a 2015. év gazdálkodásáról. A mérleg elkészült azt az Egyesület elnöke aláírásával hitelesítette, megküldésre került az OBH-nak.

Az elnökség részéről javaslat tétel történt az Egyesület 2016. évi rendezvényeire és költségvetésére. A költségvetést a jelenlévő tagok egyetértéssel szavazták meg. Az Egyesület II. félévi rendezvényét 2016. októberében a HAJDU Hajdúsági Ipari ZRt-nél tartjuk.  

Az Egyesület tagsága egyetértett azzal a javaslattal, hogy a rendezvényeinken szakmai előadások megtartását szerezzük meg külső szakemberek által. (Alkalmazástechnikai cégek,  egyetemek, szakmai kutató intézetek, stb.)

Megújult honlapunkon fogjuk felmérni  az Egyesület tagságának szakmai igényeit. Szeretnénk a honlapot a tagság megelégedésére esetlegesen más reklámjellegű tartalmak megjelenítésére is érdeklődés esetén kibővíteni.

A közgyűlés hatáskörébe tartozik az Egyesületi tagok tagdíjának megállapítása. Felvetés hangzott el arról, hogy milyen elvek szerint fogjunk neki a jövő évi tagdíjak megállapításának. Fő irányelv az arányosság és az önkéntesség kell, hogy maradjon.

K.m.f.

a Magyar Zománcipari Egyesület

Elnöksége